15 maja w Ambasadzie Włoch w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Ewolucja roli agencji pracy we współczesnym HR”, które zgromadziło blisko 40 prezesów oraz dyrektorów zarządzających włoskich firm działających w Polsce. Seminarium stanowiło lokalną część obchodów 20-lecia Gi Group. Było również okazją do dyskusji nt. dynamicznych zmian, które zachodzą na globalnym oraz polskim rynku pracy, a także kluczowej roli, jaką w tych zmianach odgrywają agencje zatrudnienia wspierając przedsiębiorstwa w poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników.

Gi Group Colli Lanzi visit Poland

Seminarium otworzył Ambasador Włoch w Polsce Alessandro DE PEDYS nakreślając aktualną sytuację ekonomiczną w Polsce. Następnie głos zabrał CEO Gi Group Stefano COLLI-LANZI, który omówił wyzwania, jakie czekają rynek pracy na świecie na przestrzeni najbliższych kilku lat. Następnie Antonio CARVELLI, Country Manager Gi Group w Polsce, przedstawił szczegółową charakterystykę polskiego rynku HR.

Gi Group Colli Lanzi visit Poland

Kontynuacją lokalnych obchodów 20-lecia Gi Group było spotkanie Stefano Colli-Lanzi z pracownikami zorganizowane w centrali handlowej w Warszawie, na którym podsumował rozwój firmy oraz podkreślił jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywają agencje zatrudnienia. Wieczorem, w warszawskiej restauracji Genesis, odbyła się uroczysta kolacja z polskim zespołem Gi Group.

Gi Group Colli Lanzi visit Poland

Gi Group Colli Lanzi visit Poland