Corporate Social Responsibility

Jesteśmy świadomi swojej roli w wymiarze publicznym i społecznym, jaką odgrywa w społeczeństwie. Jako międzynarodowa firma rekrutacyjna, możemy mieć kluczowy wpływ w tworzeniu nowych, lepszych zasad dla rozwoju rynku pracy i społeczności lokalnych, korzystając z naszych globalnych, najlepszych praktyk.

“Nasza praca jest dedykowana stworzeniu dogodnych warunków dla wzrostu rynku zatrudnienia, zapewniającego wybór dopasowanej ścieżki kariery zgodnej z oczekiwaniami i potrzebami kandydatów”.

W tym kontekście, podstawowa zasada naszych działań jest oparta na sile firmy i orientacji na człowieka. Nasza praca jest z jednej strony oparta o zasady niezaprzeczalnej wartości człowieka jako jednostki i na świadomości jak ogromne znaczenie ma dla niego praca. Z drugiej strony jest ona oparta na głębokim szacunku dla firmy jako podstawowego instrumentu rozwoju.

Od 2015 roku bierzemy udział w projekcie wolontariatu kompetencyjnego „Misja Praca”. Podczas zajęć współpracujemy z ekspertami z firmy Wyser i innych agencji pracy i doradztwa personalnego.

Naszymi beneficjentami jest około stu młodych ludzi, w wieku 16-19 lat, uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, objętych programami usamodzielniania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kilku miastach Polski – m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. Szczególny nacisk podczas warsztatów merytorycznych kładziemy na rozwój kompetencji miękkich i transferowalnych, które są obecnie kluczowe na bardzo wielu stanowiskach. W ramach działań szkoleniowych przekazujemy podopiecznym informacje zwrotną odnośnie sytuacji na rynku pracy i możliwości satysfakcjonującego ulokowania potencjału naszych wychowanków. Oprócz silnego podłoża motywacyjnego i dowartościowującego beneficjentów na poziomie indywidualnym, program przewiduje również edukację w formie gier i zabawy, elementy life couchingu oraz spotkania w zakładach pracy, ukazujące specyfikę wybranych zawodów.


misja praca_logo

 

Więcej informacji: Misja Praca

Nasze zasady

Misja & Wartości

Poprzez nasze usługi chcemy przyczynić się, jako kluczowy gracz w skali światowej, do zmian rynku pracy oraz do podkreślenia wartości osobistej i społecznej pracy.

  Więcej informacji  >

img-csr-mission-e-valori

Kodeks etyczny

Nasz Kodeks Etyki jest zgodny z wnioskiem złożonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych “o przyjęciu, wspieraniu i wprowadzaniu zbioru podstawowych wartości w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją”.

  Więcej informacji  >

img-csr-codice-etico

Międzynarodowy Raport CSR

Pierwszy międzynarodowy Raport CSR Gi Group zawiera historię rozwoju naszej strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i nasze formalne i wymierne zobowiązania, których celem jest zaspokojenie potrzeb naszych interesariuszy.

  Więcej informacji  >