Na mocy zrealizowanej dnia 24 sierpnia 2020 roku umowy, Gi Group nabyła większościowy pakiet akcji Work Service. Tym samym wezwie do zapisu na co najmniej 66 proc. wszystkich wyemitowanych akcji. W zamian Gi Group udzieli finansowego wsparcia, które umożliwi Work Service wyjście z kłopotów finansowych, w jakie spółka popadła kilka lat temu i osiągnięcie celów biznesowych przy odpowiedniej strukturze finansowej.

Finalizację umowy poprzedziło badanie confirmatory due diligence, uzyskanie zgody organów antymonopolowych oraz uzgodnienie ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami ostatecznej dokumentacji transakcji.

Ponadto, nowym prezesem Work Service został Thibault Lefebre, dyrektor regionalny Gi Group na Europę Środkową. Na tym stanowisku zastąpił Iwonę Szmitkowską, która objęła funkcję wiceprezesa.

Więcej informacji: https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/Europe-GI-Group-completes-acquisition-of-Work-Service-54933