Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gi Group jest:

Olga Tippe

e-mail: rodo@gigroup.com 

tel. 733 217 717