Wyślij CV

 

Data urodzenia:

Oddziały*:CV:Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Gi Group.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 40-082 Katowice, KRS 0000152084:

• dla celów obecnego procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom

Pamiętaj, że jeśli zaznaczysz NIE, nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Twojej kandydatury.

 Tak Nie


• w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom

 Tak Nie


• w celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym

 Tak Nie


• dla celów marketingu bezpośredniego, w tym do wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących

 Tak Nie


Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez GI Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, KRS 0000152084 spółkom powiązanym z GI Group sp. z o.o., tj. Wyser sp. z o.o., Qibit sp. z o.o., Generale Industrielle Polska sp. z o.o.

• w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom

 Tak Nie


• w przyszłości na potrzeby dalszych postępowań rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom

 Tak Nie


• w celach marketingowych tych podmiotów

 Tak Nie

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach wynikających z przetwarzania moich danych osobowych przez GI Group Sp. z o.o.