Start do Kariery to realizowana od 2014 roku kampania społeczna Gumtree.pl, mająca na celu pomoc młodym ludziom w bezproblemowym wejściu na rynek pracy. Tegoroczna, trzecia edycja kampanii, realizowana pod hasłem „Absolwentki z fachem w ręku”, skupia się na młodych kobietach, uczennicach i absolwentkach szkół zawodowych i techników. Gumtree.pl ma zamiar wywrzeć realny wpływ nie tylko na ścieżkę zawodową setek kobiet w całej Polsce, ale również przyczynić się do zmian systemowych, mających wpływ na kształt całego rynku pracy. W tym celu przewidziano:

  • warsztaty w szkołach zawodowych i technikach
  • wyjazd rozwojowo-motywacyjny “Złap fach”
  • wizyty studyjne w zakładach pracy
  • warsztaty strategiczne w 4 miastach Polski, podczas których przedstawiciele szkolnictwa, organizacji pozarządowych i samorządów, stworzą dokument strategiczny, stanowiący rekomendację społeczną dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • konferencję podsumowującą “Start do kariery – Absolwentki z fachem w ręku”

Jako jeden z partnerów wydarzenia weźmiemy udział zarówno, w edukacji młodzieży podczas zajęć warsztatowych dla uczniów, jak również w lokalnych warsztatach strategicznych.