Praca tymczasowa jest to inaczej czasowa forma zatrudnienia i polega na zatrudnieniu pracownika na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Oferta Gi Group w zakresie pracy tymczasowej obejmuje kompleksowe wsparcie Klienta w poszukiwaniu i obsłudze pracowników tymczasowych.

Zalety pracy tymczasowej:

  1. Możliwość krótkoterminowego zatrudnienia pracownika.
  2. Zachowanie ciągłości pracy poprzez zapewnienie stałej ilości pracowników niezależne od czynników zewnętrznych wpływających na dyspozycję pracowników (np. choroba).
  3. Elastyczna forma ilości zatrudnienia w zależności od potrzeb

Praca tymczasowa od strony formalnej

  • Pracodawca może zatrudnić  tymczasowo np. na okres większego zapotrzebowania na siłę roboczą np. okres świąt, bądź jako zastępstwo podczas urlopu macierzyńskiego.
  • Pracodawca opłaca ZUS osobie zatrudnionej tymczasowo a wynagrodzenie jest takie samo jak w przypadku osoby zatrudnionej na stałe.
  • Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
  • Agencje pracy tymczasowej uzgadniają na piśmie z pracownikami podstawowe warunki dotyczące podjęcia pracy tymczasowej, takie jak: okres tej pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie.
  • Pracodawca – użytkownik i agencja pracy tymczasowej ustalają między sobą m.in. podział niektórych obowiązków pracodawcy np. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Agencje i pracodawcy – użytkownicy mogą ustalić miedzy sobą zakres wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, gdyż pracownikowi tymczasowemu przypadają 2 dni wolne za miesiąc pracy. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny

Szukasz wsparcia w zakresie zatrudniania pracowników? Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.

 


PRZEŚLIJ BEZPŁATNIE PYTANIE LUB ZLECENIE USŁUGI. SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ WKRÓTCE


Przeczytaj naszą politykę prywatności

Zgadzam się na warunki określone w polityce prywatności.