Gi Group wspiera Klientów w osiągnięciu celów biznesowych, poprzez przejęcie odpowiedzialności za działy nie powiązane bezpośrednio z ich core business.

Usługa OUTSOURCING polega na:

 • wsparciu struktur organizacyjnych Klienta w wykonywaniu zadań poprzez wydzielenie zespołu pracowników Gi Group lub
 • zrekrutowaniu nowego zespołu pracowników, do wykonywania ściśle określonych zadań na terenie zakładu Klienta pod nadzorem i kierownictwem ze strony Gi Group.

Jesteśmy dostawcą rozwiązań w zakresie OUTSOURCINGU:

 • wsparcia w procesach produkcyjnych Klientów
 • wsparcia w procesach logistycznych Klientów
 • wsparcia w usługach specjalistycznych: np. księgowości, sprzedaży, procesów IT itd.

Korzyści ze współpracy z Gi Group w zakresie OUTSOURCINGU:

 • Brak powiązania Klienta z pracownikami stosunkiem pracy. Tym samym, na Kliencie nie ciążą obowiązki pracodawcy, w tym również pracodawcy użytkownika
 • Przeniesienie na Gi Group odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji, z tytułu zatrudniania pracowników
 • Możliwość skoncentrowania się na celach biznesowych, szczególnie w przypadkach outsourcingu całych działów (np. księgowość), nie powiązanych bezpośrednio
  z podstawowym obszarem działalności przedsiębiorstwa
 •  Ograniczenie kosztów przez zmianę kosztów zmiennych na indywidualnie dopasowane koszty stałe, niezmienne przez cały okres trwania usługi i wprost powiązane z ilością godzin świadczenia usługi.
 • Maksymalizacja elastyczności etatów oraz rozwiązanie problemu z ograniczoną ich liczbą
 • Przejęcie przez Gi Group pełnej obsługi księgowo-administracyjnej związanej
  z zatrudnieniem pracowników tj. m.in. wypłata wynagrodzenia, ubezpieczenie, badania lekarskie, urlopy, zastępstwa itd.
 • Szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników

Współpracując z naszymi Klientami zawsze mamy na uwadze specyfikę danego przedsiębiorstwa, jego kulturę organizacyjną, oczekiwania Kontrahentów, a przede wszystkim wspólne osiąganie zamierzonych celów biznesowych na najwyższym możliwym poziomie.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami ws. outsourcingu przez formularz po prawej stronie.