Naszym celem jest zapewnienie klientom indywidualnie dopasowanych rozwiązań, które pomogą zwiększyć produktywność, wydajność, elastyczność i konkurencyjność ich biznesów.

 

Analizujemy, planujemy, wdrażamy i koordynujemy każdy etap procesów, korzystając z najlepszych praktyk i metodologii Lean Six Sigma. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości usług przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów dla klienta.

Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za procesy, które zostaną nam powierzone w ramach outsourcingu i rozliczamy się na podstawie wyników, uzgodnionych w umowie o świadczenie usług.

Zapewniamy własny doświadczony zespół pracowników na potrzeby danego projektu lub przejmujemy personel wydzielony ze struktury klienta.

 

 
 
 

W jakich obszarach wspieramy biznesy

 
 
 

Warehouse Management

 • Inwentaryzacja
 • Zarządzanie według zasad FIFO, LIFO
 • Replenishment

 

 

Production Management

 • Zarządzanie surowcem
 • Zarządzanie półproduktem
 • Zarządzanie wyrobem gotowym
 • Montaż
 • Dostarczanie surowca, półproduktów na linię produkcyjną
 • Transport wewnętrzny
 • Zarządzanie wewnętrznym magazynem

 

 

Quality Control

 • Kontrola jakości surowców, półproduktów i wyrobu gotowego
 • Współpraca w oparciu o SLA i KPI’s
 
 

Picking, Packing, Co-Packing

 • Kampanie promocyjne
 • Przeetykietowywanie
 • Przepakowywanie
 • Pakowanie
 
 

Loading/Unloading

 • Rozładunek
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Paletyzacja
 • Załadunek
 
 

 

 

Co zyskujesz podejmując współpracę z Gi Group?

 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

 • Obniżenie kosztów obsługi działań, które nie są związane z głównym obszarem działalności firmy.
 • Stałe koszty procesu – precyzyjne planowanie, budżetowanie i optymalizacja wydatków.
 • Obniżenie kosztów personalnych, przy zachowaniu ciągłości realizacji celów firmy.
 • Utrzymanie zakładanego poziomu zatrudnienia.

 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

 • Skoncentrowanie własnych zasobów na strategicznych zadaniach firmy.
 • Odciążenie różnych działów firmy (np. HR, księgowość, zaopatrzenie).
 • Pełna odpowiedzialność za proces zostaje przeniesiona na nas (zapewnienie ciągłości procesu, jego jakości, aspekty prawne).
 • Dostęp do wiedzy eksperckiej i know-how – synergia doświadczeń wielu firm.

 

 


  Dla pracodawców > Nasze usługi


  Kliknij tutaj, aby przeczytać naszą politykę prywatności

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.*