ZAŚWIADCZENIA, DUPLIKATY DOKUMENTÓW, ZMIANA DANYCH ORAZ PIT-Y

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie np. o zatrudnieniu, zarobkach lub inne, niezbędne będzie przesłanie wniosku o zaświadczenie.

Jeżeli potrzebujesz duplikat dokumentu, np. świadectwa pracy, PIT, niezbędne będzie przesłanie podania o duplikat dokumentu.

Jeżeli chcesz zmienić dane, niezbędne będzie przesłanie wniosku o zmianę danych.

Pamiętaj, że podając dokładne i prawidłowe dane, Twój wniosek/podanie zostanie szybko i sprawnie zrealizowany/e.

Dane, które są niezbędne do uzyskania dokumentu zwierają niżej zamieszczone wzory.

Wniosek/podanie/oświadczenie możesz wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gi Group Poland S.A.
Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

Możesz również skorzystać z dedykowanego formularza.

W zakładce dla Pracowników można pobrać niezbędne wnioski, wypełnić poprawnymi danymi, własnoręcznie podpisać, zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i załączyć właściwy wniosek na dole formularza.

Dokument odeślemy pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku/podaniu.

W przypadku PIT, możliwa jest wysyłka pocztą elektroniczną na adres mail wskazany w podaniu i wyraźna prośba o taką wysyłkę.

 

 

PIT – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PIT-y w formie elektronicznej za rok 2022 wysyłamy do Pracowników do 28 lutego 2023 r.
– nie ma możliwości wcześniejszego (na wniosek) otrzymania PIT-11 za rok 2022.

PIT-11 wysyłany w postaci pisemnej pocztą tradycyjną, powinien dotrzeć do adresata (pod wskazany w formularzu osobowym adres do korespondencji) najpóźniej do 10 marca 2023 r.

PIT-11 powinieneś otrzymać nie tylko wtedy, kiedy byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale także wtedy, gdy wykonywałeś swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

PIT-11 może być przekazany drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. To w jaki sposób otrzymasz PIT-11 zależy od tego jaką złożyłeś deklarację w formularzu osobowym:

 1. Drogą elektroniczną dokument ten zostaje wysłany na dwie skrzynki e-mail:
 • obligatoryjnie na pracowniczą skrzynkę pl (np.: jan.kowalski1@work.pl ), login i hasło dostępu znajdują się na dole w treści Twojej umowy.
 • skrzynkę prywatną, jeżeli wyraziłeś zgodę na dostarczenie PIT-11 drogą elektroniczną i podał swój prywatny adres e-mail w formularzu osobowym,

Pamiętaj: jeżeli zadeklarowałeś wysyłkę PIT-11 drogą elektroniczną, nie otrzymasz go pocztą w formie pisemnej.

 1. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej zostanie wysłany na wskazany w formularzu osobowym adres do korespondencji.

Pamiętaj: jeżeli zadeklarowałeś wysyłkę PIT-11 wysyłany pocztą w formie pisemnej nie otrzymasz go pocztą elektroniczną.

Jeżeli chcesz pobrać PIT-11 ze skrzynki pracowniczej:

 • wejdź na stronę www.work.pl i zaloguj się za pomocą loginu (np.: jan.kowalski1@work.pl ) i hasła podanego w Twojej umowie.

Jeżeli na umowie w polu „hasło” pojawia się „null” lub chcesz odzyskać lub zmienić hasło do skrzynki pracowniczej skorzystaj z dedykowanego formularza, wybierając opcję Reklamacja.

Jeżeli otrzymałeś PIT-11, ale uległ on zniszczeniu, możesz poprosić o wydanie duplikatu dokumentu, skorzystaj z dedykowanego formularza, wybierając opcję Wnioski i zaświadczenia, a w samym formularzu Wniosek o duplikat dokumentu.

Jeżeli nie otrzymałeś PIT-11 za rok 2022 we wskazanych powyżej terminach:
a) w pierwszej kolejności sprawdź w jakiej formie (pisemnej lub elektronicznej)  zadeklarowałeś przesłanie PIT-11 do adresata (w załącznikach do umowy),
b) po upływie wskazanego terminu, złóż reklamację korzystając z dostępnego na stronie Gi Group dedykowanego formularza, wybierając opcję Reklamacja.

Pamiętaj: brak otrzymania dokumentów nie zwalnia Cię z rozliczenia podatkowego – im wcześniej po wskazanych terminach się do nas zgłosisz, tym wcześniej prześlemy brakującą dokumentację.

Jeżeli otrzymałeś PIT-11, ale uległ on zniszczeniu, możesz poprosić o wydanie duplikatu dokumentu. Skorzystaj z dedykowanego formularza, wybierając opcję Wnioski i zaświadczenia, a w samym formularzu Wniosek o duplikat dokumentu.

Zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT za 2022 r. przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową dostępne bezpłatnie dla podatników rozliczających się na podstawie PIT-28, PIT-38, PIT-37 albo PIT-36, zostaną udostępnione 15 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Pamiętaj: może się zdarzyć, że Krajowa Administracja Skarbowa w ramach usługi „Twój e-Pit”, rozliczy za Ciebie PIT za rok 2022 i udostępni rozliczenie na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl  zanim my dostarczymy Ci PIT-11.

Termin zakończenia rozliczeń  podatnika w roku 2022 jest stały: 2 maja 2023 r.

Jeżeli Twoje wynagrodzenie wypłacane jest 10 dnia miesiąca, jest to wynagrodzenie za poprzedni miesiąc. Oznacza to, że jeżeli świadczyłeś pracę np. do dnia 31.12.2021 r., ale wynagrodzenie otrzymałeś 10.01.2022 r. to rozliczając 2022 rok będziesz musiał również to uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Dzieje się tak dlatego, że przychód na Twoim koncie, został odnotowany w nowym roku podatkowym, czyli w styczniu.

Jeżeli zmieniły się Twoje dane, np. nazwisko czy adres do korespondencji, pamiętaj, aby koniecznie poinformować nas o tym, składając oświadczenie o zmianie danych PIT (plik do pobrania na dole strony) w regionalnym oddziale Gi Group lub wysyłając je za pośrednictwem dedykowanego formularza (wybierz opcję Reklamacja).

 

PLIKI DO POBRANIA

 • Wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (docx)
  pobierz
 • Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu (docx)
  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych osobowych (docx)
  pobierz