Agencja pracy tymczasowej, co to jest i jak wygląda zatrudnienie przez agencję?

Agencja pośrednictwa pracy tymczasowej to firma, która zajmuje się gromadzeniem ofert zatrudnienia i dopasowywaniem ich do potencjalnych kandydatów. Jeśli szukasz nowego miejsca pracy i planujesz rozwój zawodowy, koniecznie weź pod uwagę możliwość poszukiwania zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. To również świetne rozwiązanie, dla pracodawców, aby lepiej zorganizować proces rekrutacyjny. A zatem jak działa agencja pracy tymczasowej i czym się zajmuje w praktyce? Przejrzyj ten poradnik, a dowiesz się, jak przebiega zatrudnienie przez agencję pracy oraz poznasz korzyści wynikające ze współpracy z taką agencją.

 1. Czym jest agencja pracy tymczasowej?
 2. Jak wygląda zatrudnienie przez agencję pracy?
 3. Prawa pracownika zatrudnionego przez agencję tymczasową
 4. Praca przez agencję dlaczego warto?

 

Czym jest agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej to firma, która pośredniczy pomiędzy pracodawcami a pracownikami w zakresie: rekrutacji pracowników, obsługi kadrowo-płacowej, a także dopełniania formalności związanych z zatrudnieniem.

Zgodnie z pojęciem stosowanym w statystyce publicznej mianem agencji pracy tymczasowej nazywamy podmiot gospodarczy, który jest wpisany do rejestru firm świadczących usługi w dziedzinie pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego[1].

Akty prawne w Polsce szczegółowo regulują kwestie zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy. W Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące obowiązków agencji pracy oraz zależności pomiędzy agencją a pracodawcą – użytkownikiem[2].

 

Jak wygląda zatrudnienie przez agencję pracy?

Współpraca z agencją pracy w ramach umowy o pracę tymczasową nie jest skomplikowana. W tym przypadku występują proste zależności na linii agencja pracy tymczasowej – pracownik – klient.

A zatem jak działa agencja pracy tymczasowej w ramach zatrudnienia pracownika na określone stanowisko? Zanim zaczniesz współpracę z agencją pracy dobrze, abyś znał trzy elementarne pojęcia:

 • Pracodawca użytkownik – to podmiot, do którego został skierowany pracownik przez agencję pracy tymczasowej i jest klientem agencji pracy.
 • Pracownik tymczasowy – w tym przypadku mówimy o osobie, która jest zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, ale skierowana do świadczenia pracy na rzecz zewnętrznego podmiotu gospodarczego (opisanego wyżej pracodawcy użytkownika) w ramach umowy cywilnoprawnej lub klasycznej umowy na czas określony.
 • Agencja zatrudnienia tymczasowego – to pojęcie już znasz. Jest to przedsiębiorstwo, które pośredniczy pomiędzy klientem a pracownikiem w zakresie rekrutacji, zatrudnienia i obsługi pracowniczej.

Schemat jest prosty. Klient, czyli pracodawca użytkownik kontaktuje się z agencją pracy tymczasowej w celu znalezienia idealnego kandydata na wolne stanowisko pracy. Następnie agencja prowadzi rekrutację i dopasowuje profile kandydatów do potrzeb przedsiębiorstwa. Po dopełnieniu formalności i podpisaniu umowy pracownik jest kierowany bezpośrednio do klienta, na rzecz którego będzie świadczyć pracę.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej zakłada, że pracownik podpisuje umowę właśnie z agencją, ona jest jego formalnym pracodawcą i wynagrodzenie jest wypłacane bezpośrednio przez agencję. To oznacza, że pracownik nie rozlicza się bezpośrednio z pracodawcą – użytkownikiem.

W tym miejscu warto rozwiać jeden z mitów na temat zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. A właściwie dwa. Po pierwsze, agencja pracy nie pobiera opłat za szukanie pracy czy zatrudnienie. Druga kwestia to wysokość wynagrodzenia jaką otrzymuje pracownik. Nie jest ono pomniejszane o koszty obsługi przez agencję. Klient pokrywa koszty związane z wynagrodzeniem pracownika, a dodatkowo płaci agencji za świadczone przez nią usługi.

Osoby, które czekają na zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Obowiązkiem agencji pracy jest przekazywanie niezbędnych dokumentów pracownikowi oraz ustalanie limitu wykonywania pracy tymczasowej wraz z przestrzeganiem zasad wynikających z Kodeksu Pracy.

Jeśli chodzi o pracodawcę – użytkownika, czyli klienta agencji, obowiązki tego podmiotu obejmują: wprowadzenie nowego pracownika w zakres jego obowiązków, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do wykonywania pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych, a także przestrzeganie zasad równego traktowania w miejscu pracy[3].

 

Prawa pracownika zatrudnionego przez agencję tymczasową

Pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej w Polsce są objęci wieloma prawnymi zabezpieczeniami, które regulują zarówno warunki ich pracy, jak i prawa. Taka forma zatrudnienia jest równie korzystna, jak klasyczna umowa bezpośrednio z pracodawcą.

Kilka kluczowych praw i korzyści wynikających z takiego zatrudnienia:

 1. Pracownicy tymczasowi mogą być zatrudnieni na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku umowy o pracę istnieją regulacje dotyczące m.in. rodzaju pracy, czasu pracy, miejsca pracy, wynagrodzenia i przerw w pracy. Warunki te są ustalane między agencją a pracownikiem oraz są zazwyczaj szczegółowo opisane w umowie i muszą być zgodne z Kodeksem Pracy.
 2. Pracownicy tymczasowi mają prawo do płatnego urlopu. Za każdy miesiąc pracy przysługuje im 2 dni urlopu[4]. Wynagrodzenie za czas urlopu jest obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy pracy.
 3. Pracownik tymczasowy ma takie samo prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego, jak w przypadku standardowej umowy o pracę. Przepisy chronią również kobiety w ciąży. Jeżeli kobieta zatrudniona na okres co najmniej dwóch miesięcy zajdzie w ciążę, a jej umowa miałaby się zakończyć po 1 trymestrze, to zgodnie z prawem jej umowa zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu. W rezultacie pracownica tymczasowa zyskuje prawo do otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

 

Praca przez agencję – dlaczego warto?

Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej zyskuje wiele korzyści związanych z przyjęciem na stanowisko u konkretnego pracodawcy – użytkownika. Na pracę przez pośrednika warto się zdecydować przede wszystkim wtedy, kiedy chcesz zyskać pełną elastyczność działania i gwarancję legalnego zatrudnienia.

Kilka korzyści po stronie pracownika w ramach współpracy z agencją pracy tymczasowej to:

 • wsparcie merytoryczne ekspertów z dziedziny pośrednictwa pracy,
 • możliwość prężnego rozwoju swojej kariery zawodowej, np. dostęp do szkoleń i kursów,
 • szansa na szybkie znalezienie nowego miejsca zatrudnienia,
 • pełna elastyczność zatrudnienia,
 • szybki start zawodowy, szczególnie w przypadku poszukiwania pierwszej pracy,
 • pomoc w procesie rekrutacji na każdym etapie działań,
 • możliwość zatrudnienia na stałe po ustaniu umowy o pracę tymczasową,
 • maksimum bezpieczeństwa,
 • wiele możliwości znalezienia pracy w różnych branżach.

 

Jeśli zależy Ci na czasie i szukasz obecnie zatrudnienia, przejrzyj oferty pracy GiGroup z całej Polski. To dobry wybór, szczególnie kiedy dopiero zaczynasz swój rozwój zawodowy lub szukasz nowych wyzwań na rynku pracy.

 

[1] https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3658,pojecie.html

[2] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031661608

[3] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00178

[4] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001110

Udostępnij